Beëindiging contactblad

Posted on
Beste donateur, begunstiger en lezer van het contactblad ICN, Met spijt en pijn in het hart heeft het bestuur van Israël Comité Nederland en de redactie van het contactblad het weloverwogen besluit ... Read More