Beëindiging contactblad

Beste donateur, begunstiger en lezer van het contactblad ICN, Met spijt en pijn in het hart heeft het bestuur van Israël Comité Nederland en de redactie van het contactblad het weloverwogen besluit genomen om vanaf nu geen contactblad meer uit te geven. De jaren gaan meetellen voor enkele bestuursleden, en het schrijven en de vormgeving […]