Beëindiging contactblad

Beste donateur, begunstiger en lezer van het contactblad ICN,

Met spijt en pijn in het hart heeft het bestuur van Israël Comité Nederland en de redactie van het contactblad het weloverwogen besluit genomen om vanaf nu geen contactblad meer uit te geven.

De jaren gaan meetellen voor enkele bestuursleden, en het schrijven en de vormgeving van het contactblad wordt voor de redactie een té grote opgave.
Ondanks diverse pogingen is er geen redactionele opvolging voor het contactblad gevonden.

Dankzij uw steun hebben we, tot nu toe, ruim 40 jaar een stem mogen zijn voor Israël.
Hebben we diverse projecten en instanties financieel mogen ondersteunen.
Dankzij uw steun hebben we bloembollen en bomen mogen planten.

Voor al deze jaren van trouwe ondersteuning, interesse of support in welke vorm dan ook willen
wij u hartelijk bedanken.

We willen hierbij wel benadrukken dat de stichting hiermee nog niet opgeheven is.
Mocht deze stap onvermijdelijk worden, dan zullen wij u opnieuw op de hoogte brengen.

 

Een hartelijk shalom
Namens het bestuur van Israël Comité Nederland,

De heer G.J. van der Leij
Voorzitter Israël Comité Nederland