Financieël

Factuuradres:
Stichting Israel Comité Nederland
Postbus 188
4330 AD Middelburg

Inschrijving Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41179442

Betalingen:
IBAN  NL02 INGB 0003190896
BIC  INGBNL2A

Fiscaal nummer:
0038.77.875

De financiële middelen van het Israël Comité Nederland zijn afkomstig van de jaarlijkse bijdrage van donateurs, giften en legaten.
Het bestuur van het ICN zijn onze donateurs zeer dankbaar voor hun steun en donaties en blijven hopen op uw steun en donaties ook in de toekomst.

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid van het Israël Comité Nederland (ICN) bestond in 2012 uit 2 x een kwartaalbijdrage van € 50,00 voor de penningmeester. Deze vergoeding was voor het bijhouden van de ledenadministratie en de boekhoudwerkzaamheden.

Vanaf de 2e helft van 2012 werkt het ICN-bestuur volledig op vrijwillige basis en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen kosten die gemaakt zijn voor het uitoefenen van hun functie worden vergoed.