Contact

Contactgegevens:
Israel Comité Nederland

Voorzitter/secretaris
Postbus 49
9250 AA Burgum

Penningmeester/ledenadministratie/beheer website
Postbus 188
4330 AD Middelburg
[email protected]


Advertenties contactblad:
Dhr. en Mevr. van der Leij
tel. 0511-462486