Boekjaar 2013

BATEN  
Baten uit fondsenwerving
Donaties, giften, begunstigersbijdragen en nalatenschap € 25.614,26
Inkomsten advertenties € 400,00
Som der baten € 26.014,26
LASTEN  
Besteding aan doelstelling
Geschonken donaties € 22.350,00
Verzendkosten kleding Israël € 116,60
Werving baten en contactblad
Druk- en verzendkosten contactblad € 13.141,70
Advertentiekosten € 955,90
Beheer en administratie
Overige kosten; zoals website en vergoeding postbus € 488,78
Bankkosten € 258,53
Som der lasten € 37.311,51