Privacy

Privacyverklaring

Stichting Israël Comité Nederland legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van de donaties en giften, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor correspondentie of voor adreswijzigingen of andere wijzigingen betreffende uw gegevens.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan [email protected].

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven via [email protected].

Stichting Israël Comité Nederland zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.