Bestuur

De heer G.J. van der Leij – voorzitter

De heer J. Abbink – secretaris

Mevrouw A. Jonker – penningmeester, ledenadministratie en beheer website

Mevrouw A.J.  van der Meulen – lid