Over ons

De grondslag van de in 1974 opgerichte stichting Israel Comité Nederland is de solidariteit met de natie en staat Israël, alsmede met het Joodse volk overal elders ter wereld.

De stichting heeft als doel het mobiliseren, stimuleren, en effectueren van de solidariteit met Israël als natie en staat en de Joden overal elders ter wereld, onder alle godsdienstige en politieke gezindten en heeft derhalve een nationaal karakter.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het geven van politieke, morele en materiële steun aan Israël als natie en staat en het Joodse volk elders
  • het verstrekken van voorlichting en informatie en het bestrijden van vijandige en eenzijdige voorlichting inzake de staat Israël, het Midden-Oostenconflict en het Joodse volk elders
  • het wijzen van overheden, politieke organisaties, kerken en geloofsgemeenschappen op hun plaats en plichten ten opzichte van de staat Israël en het Joodse volk elders
  • het bestrijden van alle vormen van discriminatie van het Joodse volk

Vier keer per jaar wordt het Contactblad uitgegeven. Daarin worden de begunstigers uitgebreid geïnformeerd over activiteiten van het ICN en andere belangwekkende onderwerpen.
De begunstigersbijdrage is minimaal € 15,00 per jaar.