Contactblad

Vier keer per jaar wordt het Contactblad uitgegeven. Daarin worden de begunstigers uitgebreid geïnformeerd over activiteiten van het ICN en andere belangwekkende onderwerpen.

De begunstigersbijdrage is minimaal € 15,00 per jaar.

Redactie contactblad:
M. du Bois
G.J. Broertjes
A.J. van der Meulen

Medewerkers:
Prof. J Gordon (Israël)
G. J. van der Leij
A.M.J. Hasidi (Israël)
J.Hekman